Schipholwake terugblik

Gisteren, 30 maart,  zijn we vanuit de Hoogstraatgemeenschap met zo’n 16 mensen met auto’s naar het detentiecentrum gereden.
Het was een ongewone beleving van Goede Vrijdag. De Franciscaanse Vredeswacht had een mooie viering verzorgd,
ook refererend aan zr. Veronique die vanuit de hemel meekijkt. Zij was het die ooit aangaf: ‘we moeten niet in stilte
rondlopen maar juist ons laten horen’. En dat deden we met doordringende fluitjes en gezang. We zwaaiden naar de mensen
die voor het raam stonden. De boodschap was duidelijk: we willen deze mensen zien en hen een hart onder de riem steken
en daarmee stelling nemen tegen het vluchtelingenbeleid dat onmenselijk is.