over ons

Het klooster is een groot pand dat ruimte biedt aan verschillende organisaties. Iedere organisatie maakt deel uit van Het Kloosterhof van Gestel en geeft op eigen wijze aandacht aan: vluchtelingen, daklozen, jongeren, de aarde. De Hoogstraatgemeenschap is een leefgroep waar ruimte een bijzondere betekenis heeft.

Ruimte Fysiek

We bieden onderdak aan mensen die tijdelijk niet in hun eigen thuissituatie kunnen wonen, of deze niet hebben. Tot nu toe zijn dat vluchtelingen uit allerlei landen. Ons land kent ook ‘vluchtelingen’. Mensen met existentiële vragen, mensen op de vlucht voor huiselijk geweld, mensen met een burnout. Kortom, ook aan deze mensen die in de knel zitten willen wij ruimte bieden.

Ruimte om te zijn

De mensen die hier komen vinden een plek waar het rustig is, waar ze zich veilig en geborgen kunnen voelen, waar ze op verhaal kunnen komen. Waar ze mogen zijn of worden wie of wat ze zijn en daarmee tot hun recht kunnen komen.

Er is een aparte, eenvoudig ingerichte stilte ruimte. In de stilte kun je op adem komen. Zo is het ook mogelijk de ruimte in jezelf ontdekken, een ander soort ruimte waar we in het leven vaak niet bij kunnen komen.

Ruimte om te delen

Tijdelijke gasten kunnen ervoor kiezen zich aan te sluiten bij onze gemeenschap o.a. door met ons te eten, met ons stil te zijn, met ons in gesprek te gaan, met ons iets te ondernemen. Kortom: elkaar te ontmoeten. Er is tevens ruimte voor ieder om de eigen gang te gaan, los van de gemeenschap.

Ruimte om te inspireren

We streven ernaar een plek te zijn waar we elkaar kunnen inspireren (in spirare = inademen). Als je op adem komt is er ruimte voor iets nieuws, voor beweging, voor een nieuw verhaal, nieuwe betekenis, voor zin.

Als gemeenschap zoeken we dialoog met de Ander, bijvoorbeeld door onze Zin in het Alledaagse leesgroep. Ook organiseren we avonden met gesprekken rond thema’s die raken aan zingeving en spiritualiteit. Spiritualiteit is voor ons niet zweverig maar geaard en alledaags. We laten ons inspireren door de Ander/de Aarde.


De zusters die hier gewoond en gewerkt hebben, hebben de ruimte gegeven om op eigentijdse manier invulling te geven aan hun oorspronkelijke doelstellingen. Bovenstaande is een hernieuwde invulling daarvan.