Afscheid.

Voor de laatste keer in de voortuin de lunch genoten. Onder het bladerdak van zr. Theofrida’s beuk.

We keken naar de openstaande voordeur. Naast de voordeur hangen twee bordjes die alles zeggen over deze plek waar we dankbaar voor zijn.

Het ene bordje geeft aan dat mensen in de voetsporen van de zusters doorgaan, het andere bordje duidt op het aangesloten zijn op het netwerk van groene geloofsgemeenschappen. Met de voorbereidingen meegerekend mochten we zeven jaar onze idealen vorm  geven op deze bijzondere plek. 

Logion 42 uit het Thomas evangelie luidt;  ‘Jezus heeft gezegd: Weest voorbijgangers.’ We zetten een nieuwe stap. 

Vrede en alle goeds,

Annelies, Erik en de kinderen.