Zr. Theofrida

Vorige week is tot ons grote verdriet Zr. Theofrida overleden. Een grote vrouw in alle opzichten. Veel heeft zij betekend voor deze plek aan de Hoogstraat. We zijn ook met onze gedachten bij zr. Bets en zr. Alberta. Afgelopen zaterdagochtend is Zr. Theofrida begraven. Tijdens dit moment hebben we stilgestaan bij haar overlijden. Velen, waaronder de Kringleden hebben dit gezien de huidige omstandigheden thuis gedaan. Met een klein groepje van onder andere Vluchtelingen in de Knel en Omslag hebben we haar herdacht. Dit hebben we gedaan onder ´haar´ beukenboom.


Een wankel evenwicht

In onze dagen
mensen kinderen
zoveel
meer dood
dan levend
onderweg
van de wieg
naar het graf

uit het lood
geslagen
getuimeld
geknakt
verwaaid

het kan niet waar zijn
het mag niet waar zijn
wij leggen ons
er niet bij neer

ooit is er
een mens
opgestaan
waarom wij dan niet?

de een
en de ander
gekend
bemind
uniek
niet verloren
maar gevonden.