Herdenken en vooruit denken

Op 4 mei waren wij als Hoogstraatgemeenschap aanwezig bij de jaarlijkse herdenking bij het Vrouwenmonument. Bezinnende teksten werden afgewisseld met muziek en zang en zorgden voor een ingetogen sfeer. Onze bijdrage was een bloemlezing van alle bewoners van de Hoogstraatgemeenschap. De achterliggende vraag: Wat betekent voor ons vrijheid met het oog op een duurzame toekomst. Hieronder een verkorte weergave.

Vrijheid is een woord, geen definitie. Om in één woord te zeggen wat vrijheid is is moeilijk.
Vrijheid is alleen te begrijpen door gevoelens. Mijn persoonlijke mening over vrijheid is om mijn leven te leven zoals ik dat wil en hoe ik mijn toekomst wil opbouwen. Dat ik kan leven met de beste mogelijkheden. En met mijn harde werk kan deze planeet ook zonder angst reizen.

Vrijheid betekent voor mij, dat ik zoveel mogelijk fair trade producten gebruik en biologisch. Ik hoop dat dit goed is voor de medemens die het produceert (een goed inkomen), en voor de aarde. Ik denk dat dit een positieve invloed heeft op het klimaat, en dat betekent dat we minder mensen hebben die op de vlucht moeten, vanwege het klimaat.(droogte, overstromingen)

Werkelijke vrijheid in een veilige toekomst betekent dat geen mens meer ergens
bang voor hoeft te zijn, dat kinderen een groene toekomst krijgen en dat de Aarde
kan opademen en de ruimte krijgt.


Vrijheid is voor mij nauw verbonden met barmhartigheid. Het gaat om zien, bewogen
worden en in beweging komen. De notie van vrijheid doet een appel op mij om goed
om me heen te kijken wat er gaande is, hier met je hart voor open te staan en te
handelen naar mijn vermogen. Op de plek aan de Hoogstraat waar we nu tweeënhalf
jaar wonen zit dat in de genen van het gebouw. Het klooster herinnert mij er dagelijks
aan dat onze vrijheid er een is waaraan steeds gewerkt moet worden.