Dag van de Aarde

Op het trottoir van de Hoogstraat konden voorbijgangers opgekweekte zonnebloemstekjes meenemen. Met een bezinnende tekst, uitleg over de zonnebloem als plant en met aandacht verzorgd proberen we de dag van de Aarde onder de aandacht te brengen. En op het einde van de dag waren alle stekjes meegenomen. Dat ze mogen doorgroeien tot volle zonnebloemen.

Steeds weer zoeken
mijn voeten de aarde.
Adem verbindt mij
met al wat leeft.
Mijn ogen zien:
het regent licht.
Mijn oren geloven blind
wat zij horen:
achter mij fluisteren
zacht de duizenden
uit wier liefde\ik werd geboren.
Voor mij wacht
het land van belofte.
Mijn stok
weet de weg.
Zo reist mijn ziel
door de tijd.
Zo trekt de geest
door de stof
Ik doe niets
fout of goed
Ik ga maar
en groet.
(n. H. Stufkens)